Let's be social

Sosial ansvarlighet

Hos Claire Group har vi jobbet med etisk ansvar lenge før dette begrepet ble moderne og omdøpt til bedrifters sosiale ansvarlighet (Corporate Social Responsibility- CSR). Ansvarlighet har alltid vært en av våre grunnleggende verdier. Vi opererer i en moderne globalisert verden, og vi vil til enhver tid respektere de grunnleggende menneskerettigheter. Vi mener at alle må ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil beskytte miljøet og vi har eliminert all bruk av ekte pels, fordi vi mener at både mennesker og dyr skal behandles med respekt og verdighet.

Vi mener at ansvarlighet i bunn og grunn handler mer om hva man gjør enn hva man sier. Derfor handler vi ansvarlig og med kvalitet som midtpunkt, uansett om det er hjemme eller ute i verden.

Claire Group er bygget på danske verdier som ytringsfrihet, demokrati og overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter. Vi er en av de danske pionerene på feltet for ansvarlig produksjon, og har arbeidet med CSR siden 1980 - lenge før begrepet Corporate Social Responsibility (CSR) ble skapt. For oss er CSR ikke et motefenomen - det er det fundamentet vi har skapt vår virksomhet på. Klær fra Claire Group kan vi som motehus selge med god samvittighet.

I 2012 tok Claire CSR et langt skritt videre og ble sertifisert med SA 8000 som det første motehuset i Skandinavia. SA 8000 er en internasjonal etisk standard med krav til leverandørenes arbeidsforhold. Sertifiseringen innebærer at vi både i Danmark og hos våre leverandører må overholde menneskerettighetene og ha skikkelige lønns- og arbeidsforhold.

Med vår SA8000-sertifisering har vi fått vårt CSR-arbeid inn under huden i all arbeidsflyt i Ikast. Vi håper også at vi kan leve opp til våre kunders forventninger til etisk forsvarlig atferd. Sist - men ikke minst - vi har fått mange stolte medarbeidere. I 2015 ble vi resertifisert for en ny 3-års periode.