Let's be social

CSR FAQ

FAQ om Claire Groups CSR-arbeid

Hvorfor jobber Claire Group med CSR?
Vi har alltid jobbet med virksomhetens sosiale ansvar - også før det ble døpt CSR. Vi mener grunnleggende at virksomheter har et sosialt ansvar for medarbeiderne og lokale samfunn. Da vi produserte i Danmark, virket det fornuftig å våre syersker gode forhold. Nå produserer vi i Kina, India og Europa, men det er fortsatt viktig for oss at alle ansatte, også hos våre leverandører, har ordentlige forhold. Fra 2008 har vi jobbet mer strategisk med CSR.

Hva omfatter deres CSR-arbeid?
Vi har byget opp et CSR-program som akkurat nå består av to søyler. For det første vårt miljøarbeid som handler om å bli en miljøvennlig virksomhet og unngå bruk av farlige kjemikalier. For det andre vår jobb med etikk som setter fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold i alle produksjonsledd. Programmet skal løpende utvides med nye emner. I 2012 ble Claire Group A/S blitt sertifisert med den internasjonale standarden SA 8000.

Hva sier reglene i deres etiske retningslinjer?
Etter å ha jobbet med våre egne etiske retningslinjer i mange år, valgte vi i 2008 å bli med i BSCI-konseptet med deres etiske retningslinjer. Den forbyr bl.a. barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering og stiller krav til sikkerhet, rimelig arbeidstid, rettferdig lønn og miljøbeskyttelse. Ved å lytte til våre leverandører opplevde vi et ønske om felles etiske retningslinjer, fordi de brukte store ressurser på å administrere forskjellige etiske retningslinjer. Det ønske har vi kunnet oppfylle. Våre etiske retningslinjer er nå SA 8000-standarden, som er best praksis av BSCIs etiske retningslinjer.

Eksisterer i det hele tatt problemet med barnearbeid lenger?
I dag er det svært sjeldent at det finnes barn i fabrikkene, fordi det i flere år har vært stort fokus på temaet. Etter våre etiske retningslinjer skal barn være minst 15 år for å kunne jobbe på de fabrikkene som produserer for oss. Vi forlanger dessuten at unge i alderen 15-18 år kun utfører arbeid som ikke er farlig. Vi tar avstand fra barnearbeid, og hvis vi støter på barn i fabrikkene, finner vi en skånsom jobb til dem etter skoletid OG forlanger at de begynner på skolen igjen. Det synes vi er ansvarlig.

Hva betyr BSCI?
Det betyr Business Social Compliance Intiative. Det er et etisk initiativ for bedrifter for ansvarlig leverandørstyring, som mer enn 750 virksomheter fra 10 land er med i. I 2009 besluttet vi at dette konseptet ville være det riktige for oss.

Hvorfor har Claire Group valgt BSCI-konseptet?
Claire Group A/S valgte dette konseptet fordi mange av våre kunder i Europa allerede var kjent med konseptet. Mange av medlemmene i konseptet er store detaljistkjeder, f.eks. Jysk, Lidl og Dansk Supermarked. Systemet er blitt utbredt på ganske få år, og vi får de verktøy som vi trenger i vårt daglige arbeid med CSR hos våre leverandører. Dessuten hadde nesten alle leverandørene kjennskap til eller hørt om BSCI fra før.

Hvordan kontrollerer dere om de etiske retningslinjene overholdes?
Alle BSCI-medlemmer må forlange at deres leverandører aksepterer at det gjennomføres uavhengige revisjoner utført av kontrollører som er godkjent til dette arbeidet. Alle medlemmer av BSCI er forpliktet til å kontrollere 2/3 av sitt innkjøpsvolum. Vi håper å nå mye høyere enn det. Vi mener at de upartiske revisjonene er selve krumtappen i hele BSCI-konseptet, og vi er stolte av å være med på ordningen.

Hva gjør dere for å sikre at nye leverandører er akseptable?

Før en ny leverandør får lov til å levere til oss, må de fylle ut et skjema hvor vi får svar på noen helt grunnleggende spørsmål om miljø- og arbeidsforhold. Hvis svarene er tilfredsstillende, vil vi overveie et samarbeid. Deretter må leverandøren følge vårt CSR-program og gjennomgå en revisjon, slik at vi kan se hvordan produksjonsforholdene faktisk er, og enda viktigere, om leverandøren flytter seg i riktig retning.

Hva oppdages ved en revisjon?
Stort sett alle førstegangsrevisjoner har avslørt kritiske forhold i produksjonen. Det er spesielt sikkerhetsarbeidet, arbeidstider og lønn som ikke respekteres. Ved en revisjon blir manglene avslørt, og frem til neste revisjon tilpasser leverandøren forholdene. På den måten opplever de ansatte en tydelig forbedring i arbeidsforholdene. Dette har også vist seg å være nyttig for leverandøren når han skal holde på og tiltrekke seg ny arbeidskraft.

Hjelper det?
Ja, det hjelper å gjennomføre revisjon. To tredjedeler av våre leverandører har på ganske kort tid fått svært gode arbeidsforhold, og den siste tredjedelen jobber vi med. Så langt hadde leverandørene neppe kommet frivillig uten et system med opplæring, revisjon og konsekvens.

Hva skjer når en leverandør ikke kan leve opp til deres etiske retningslinjer?

Hvis vi oppdager at en leverandør ikke lever opp til våre etiske retningslinjer i produksjonen, vil vi hjelpe dem med å sette opp en plan for forbedring til avtalte tidsfrister. Hvis det ikke er noen forbedring, og vi oppdager at leverandøren ikke ønsker å utbedre forholdene, vil vi avbryte samarbeidet.

Tar BSCI også miljøforhold med i betraktningen?

Nei, BSCI-konseptet handler bare menneskerettigheter og arbeidstakerforhold, ikke miljøforhold. Derfor har vi i Claire Group etablert vårt eget miljøprogram, hvor vi blant annet har en liste over forbudte kjemikalier som alle leverandører må respektere. Den må underskrives, og vi kontrollerer med stikkprøver på testinstitutter i produksjonslandet om grenseverdiene overholdes.

Hvorfor valgte dere SA 8000?

I 2011 bestemte vi at vi ville sertifiseres med SA 8000-standarden, fordi vi mener at sertifiseringen er den beste måten å får å gjøre om ord til handling. Samtidig innså vi at vi hadde behov for å jobbe strategisk med CSR for å oppnå de resultatene vi ønsket. SA 8000 er en internasjonal etisk standard som er kjent i det meste av verden, og derfor valgte vi SA8000. Endelig ville vi også vise våre leverandører at vi er villige til å ta vår egen medisin.

Kan det være ftalater i trykket deres?

Ftalater er et mykgjøringsmateriale som ofte brukes til trykk på t-skjorter. Vi jobber hele tiden med å overbevise våre leverandører om at ftalater og en rekke andre skadelige kjemikalier kan og skal erstattes av mindre skadelige kjemikalier. EUs kjemikalielovgivning vedr. ftalater blir selvfølgelig overholdt, og vår kjemiske Programmet inneholder stikkprøver..

Bruker dere pels i kolleksjonen deres?
Nei, vi bruker ikke ekte pels i våre klær. Vi tar sterkt avstand fra dyremishandling og bruken av ekte pels fra dyr som oppdrettes utelukkende med det formål å bruke pelsen deres. Alle dyr skal behandles med respekt og verdighet.

Hva med fjær i dunjakker?
Som en konsekvens av vår holdning til dyrevelferd, aksepterer vi ikke dun fra fugler som er blitt plukket levende. Alle fjær i våre dunjakker stammer alltid fra fugler oppdrettet til næringsmiddelindustrien. Våre leverandører respekterer holdningen vår, og vi har sertifikater fra alle våre dunleverandører på dette punktet.

Bruker dere angora i produktene deres?
Nei, vi bruker heller ikke angora, fordi det ikke kan utelukkes at dyrene plukkes i levende live.

Kan dere akseptere mulesing?
Nei, vi tar sterkt avstand fra mulesing. Mulesing er en barbarisk form å klippe ullen av sauer på. Metoden benyttes i Australia for å unngå angrep av fluer og bedøvelse av sauene er for dyrt. Vi kan ikke unngå å bruke merinoull i våre klær, men vi har instruert våre leverandører om at de må sikre at det er mulesingfri ull som benyttes til våre ullprodukter. Vi tror at forbrukerne er enige med oss i at dette er viktig, og er villige til å betale litt ekstra for våre ullprodukter.

Hvordan inngår Claire Group i en globalisert verden?
Vi er en internasjonal virksomhet med produksjon og kontorer i Kina, India og Europa, og vi har butikker i 20 land. Vår tilgang til medarbeidere og samarbeidspartnere baserer seg på respekt og likestilling. Det er helt naturlig for oss å respektere menneskerettighetene, og vi er en virksomhet hvor mangfold og likebehandling går hånd i hånd. Vår tilslutning til FNs initiativ Global Compact er en helt naturlig ramme for vår CSR-innsats.

Hvorfor er dere med i både Global Compact og i BSCI?
Global Compact er den overordnede rammen for vår CSR-innsats på forskjellige områder. BSCI handler om ansvarlig leverandørstyring, som vi har valgt å prioritere høyt. Kombinasjonen er en perfekt match for oss, ettersom det meste av vår produksjon ligger utenfor EU. Vår overbygning med SA 8000 er kronen på verket og handler mye om strategi og dokumentasjon.

Hva er deres holdning til korrupsjon?
Vi tar naturligvis avstand fra korrupsjon og bestikkelse på alle måter, og unngår enhver betaling som ikke er rettferdig og lovlig. Alle i vår virksomhet er forpliktet til å overholde lover og regler uansett hvor vi opererer. Korrupsjon er forbudt de aller fleste steder. Vi innprenter våre leverandører med våre holdninger og forlanger at de som minimum overholder de nasjonale lover og regler. minimum overholder den nationale lovgivning.