Let's be social

CSR-politikk

Arbeidet vårt med samfunnsansvar er en løpende prosess. Vi ønsker å drive et selskap med god samvittighet og sørge for at handlingene våre gir mening for alle relasjoner. Det er viktig for oss å ha fokus på samfunnsansvar og bidra til utvikling, vekst og velstand i de landene vi opererer i, og dermed skape en virksomhet vi kan være stolte av.

2019
Sikre at antallet leverandører (BV) med gjennomført sosial revisjon skal være på min. 85 % av BV. Av disse skal min. 80 % ha oppnådd resultatet "A", "B" eller "C" etter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 20 % må være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet våre etiske retningslinjer samt fylle ut et verktøy for egenvurdering, og vi vil tilstrebe å dokumentere fabrikkeres status med bildemateriale.

Sørge for at 90 % av Claires leverandører (BV) har underskrevet Claires kjemikalieprogram, og at det årlig gjennomføres minst 10 kjemikalietester av ferdigvarer fra hovedleverandører i henhold til vår testplan som bygger på en risikovurdering.

Tilstrebe at vi blir GOTS-sertifisert i 1. halvår.

Bidra til å skape et romslig arbeidsmarked, ved at vi sluser inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet i et omfang tilsvarende ½ årsverk.

Tilby relevant og kompetansehevende videreutdanning til alle faggrupper på huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling, inkludert å sørge for å opprettholde våre målpunkter. Vi tilstreber:
- At 95 % av alle ansatte har mottatt SA 8000-undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000, arbeidsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min 10 % av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min 10 % skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som jobber med fortroligt arbeide.

2018
Å prioritere relevant og kompetansehevende videreutdanning av alle faggrupper på huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling og opprettholde våre målpunkter:
- At 95 % av alle ansatte har mottatt SA 8000-undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000 og arbeidsmiljø.
- At min 10 % av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min 10 % skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som jobber med fortroligt arbeite.

Bidra til å skape et romslig arbeidsmarked, hvor vi sluser inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet i et omfang som virksomhetens forhold muliggjør.

Sikre at antallet leverandører (BV) med gjennomført sosial revisjon skal være min. 80 %. Av disse skal min. 75 % ha oppnådd resultatet "A", "B" eller "C" etter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 25 % av leverandørene (>1 %) må være involvert i revisjonsprosessen ved som minimum å ha underskrevet våre etiske retningslinjer samt fylle ut et verktøy for egenvurdering, og vi vil tilstrebe å dokumentere fabrikkens status med bildemateriale.

Sørge for at 85 % av Claires leverandører (BV) har underskrevet Claires kjemikalieprogram, og at det årlig gjennomføres minst 10 kjemikalietester av ferdigvarer fra hovedleverandørene i henhold til vår testplan.

2017
Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling, herunder å sørge for å opprettholde vår målepunkter:

- At 95% av alle ansatte har fått SA 8000 undervisning og hvert 2. år får oppdatering i SA 8000 fag og arbeidsmiljø.
- At min. 10% av alle ansatte skal få opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
- At min. 10% må være opplært i grunnleggende brannbekjempelse.
- Å ha en balansert representasjon av kvinner og menn i ledende stillinger eller arbeider med konfidensiell arbeid.

Å arbeide dialog basert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre selskapets SA 8000 resultater.
Å fortsette å bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsliv vet at ansette folk, som har mistet sitt fotfeste eller synes det er vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet til en grad, som selskapets forholdene tillater det.
Å opprettholde antall leverandører (BV) med gjennomført en sosial revisjon av min. 75% av BV (2015 var 83% etter Amfori-BSCI 1.0 rangeringssystem). Av dette mitt. 66% må ha fått resultatet "A" eller "B" av Amfori-BSCI 2.0 system eller tilsvarende. Det er et mål at de resterende leverandørene (> 1%) skal være involvert i revisjonsprosessen i det minste å ha signert Code of Conduct og fullføre en Selfassessment Tool. Å sikre at 90% av Claire Groupss leverandører (BV) må ha signert Claire Groups kjemiske program og at arbeidet for å få testet prøver av ferdige produkter fra sentrale leverandører skal intensiveres i 2017 i henhold til vår test plan.
Å streve for en stadig større andel av Claire Groups produksjon (BV) må være merket med Oeko-Tex 100.

2016
Å prioritere relevant og oppgraderende videreopplæring av alle faggrupper i huset med det overordnede formål å styrke virksomhetens utvikling.
At 95% av alle ansatte skal få opplæring i SA 8000 og hvert 2. år få oppdatering i emner og arbeidsmiljø i SA 8000.
At min. 10% av alle ansatte skal ha fått opplæring i førstehjelp med hjertestarter.
At min. 10% skal ha fått opplæring i grunnleggende brannbekjempelse.
Å oppnå en jevn fordeling av menn og kvinner i ledende eller betrodde stillinger samt at 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.
Å arbeide dialogbasert med interessenter, leverandører og underleverandører for å etablere, opprettholde og kontinuerlig forbedre selskapets sosiale prestasjoner.
Å bidra til å skape et romslig arbeidsmiljø hvor vi vil sluse inn medarbeidere som har mistet fotfestet eller har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet.
Å opprettholde antallet leverandører (BV) med en gjennomført sosial revisjon til min 70%, hvorav 66% må ha oppnådd resultatet A eller B etter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.
At de resterende 30% av leverandørene (>1%) er involvert i revisjonsprosessen gjennom som minimum å ha skrevet under på våre etiske retningslinjer samt fylt ut et egenevalueringsverktøy.
At 75% av Claire Group's leverandører (BV) har underskrevet Claire Group's kjemikalieprogram og at arbeidet med å teste stikkprøver av ferdigvarer fra hovedleverandørene intensiveres i 2. halvår 2016.

2015
Fornyelse av selskapets SA 8000 sertifisering for 2015-2018.
Å oppnå en lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling samt at 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.
Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater.
Å ha ansatte på spesielle vilkår i et omfang som virksomhetens forhold gjør det mulig.
Å øke fokus på relevant og kvalifikasjonsfremmende videreutdannelse for alle faggrupper og sikre at min. 95% av alle ansatte har fått opplæring i arbeidsmiljø og SA 8000, og at 10% er opplært i førstehjelp med hjertestarter og min. 10% har kurs i brannbekjempelse.
Å kjemikalieteste klær fra hovedleverandører i en treårs turnus.
At min. 66% av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen og at min. 66% av alle leverandører skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement Needed etter måleskalaen i Amfori-BSCI.

2013-2014
Opprettholde selskapets SA 8000-sertifisering.
Å oppnå lik fordeling av menn og kvinner i ledende stillinger eller som er i en betrodd stilling.
Å arbeide dialogbasert med interessenter for å forbedre selskapet SA 8000-resultater.
Å ha ansatte på spesielle vilkår tilsvarende ½ årsverk.
Å øke fokus på intern etterutdannelse generelt samt sikre at 98% av alle ansatte har hatt SA 8000-trening, og at 10% har fått opplæring i førstehjelp.
Å redusere forbruk av strøm, varme, avfall mv. med 5%.
Å kjemikalieteste alle klær fra hovedleverandører i en treårs turnus.
At 80% av alle ansatte følger en kollektiv avtale.
At 66% av alle leverandører (innkjøpsvolum) skal være involvert i revisjonsprosessen.
At 55% av alle leverandører skal ha gjennomført 1. revisjon, hvorav 48% skal ha oppnådd resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige feil).