Let's be social

CSR FAQ

FAQ om Claire Groups CSR-arbejde

Hvorfor arbejder Claire Group med CSR?
Vi har altid arbejdet med virksomhedens sociale ansvar ? også før det blev døbt CSR. Vi mener grundlæggende, at virksomheder har et socialt ansvar for medarbejderne og lokale samfund. Da vi producerede i Danmark, gav det god mening at give vores syersker gode forhold. Nu producerer vi i Kina, Indien og Europa, men det er stadig vigtigt for os, at alle ansatte også hos vore leverandører, har ordentlige forhold. Fra 2008 har vi arbejdet mere strategisk med CSR.

Hvad omfatter jeres CSR arbejde?
Vi har opbygget et CSR-program, som lige nu består af to søjler. For det første vores miljøarbejde, der handler om, at blive en miljøvenlig virksomhed og undgå brugen af farlige kemikalier. For det andet vores arbejde med etik, der sætter fokus på menneske-rettigheder og arbejdsforhold i alle produktionsled. Programmet skal løbende udbygges med nye emner. I 2012 er Claire Group A/S blevet certificeret med den internationale standard SA 8000.

Hvad siger reglerne i jeres Code of Conduct?
Efter i mange år, at have arbejdet med vores egen Code of Conduct, valgte vi i 2008 at tilslutte os BSCI-konceptet med deres Code of Conduct. Den forbyder bl.a. børnearbejde, tvangsarbejde og diskrimination og stiller krav til sikkerhed, rimelig arbejdstid, fair aflønning og miljøbeskyttelse. Ved at lytte til vores leverandører oplevede vi et ønske om en fælles Code of Conduct, fordi de brugte mange ressourcer til at administrere forskellige Code of Conducts. Det ønske har vi kunnet opfylde. Vore Code of Conduct er nu SA 8000 standarden, som er best practice af BSCI?s Code of Conduct.

Er der overhovedet et problem med børnearbejde længere?

I dag er det meget sjældent, at der findes børn på fabrikkerne, fordi der i flere år har været stort fokus på emnet. Efter vores Code of Conduct skal børn være mindst 15 år for at arbejde på de fabrikker, der producerer for os. Vi forlanger desuden, at unge i alderen 15-18 år kun udfører arbejde, der ikke er farligt. Vi tager afstand fra børnearbejde, og hvis vi støder på børn i fabrikkerne, finder vi et skånejob til dem efter skoletid OG forlanger, at de kommer i skole igen. Det synes vi er ansvarligt.

Hvad betyder BSCI?
Det betyder Business Social Compliance Intiative. Det er et etisk virksomheds initiativ for ansvarlig leverandørstyring, som mere end 750 virksomheder fra 10 lande er med i. I 2009 besluttede vi, at dette koncept ville være det rigtige for os.

Hvorfor har Claire Group valgt BSCI konceptet?
Claire Group A/S valgte dette koncept, fordi mange af vores kunder i Europa allerede kendte konceptet. Mange af medlemmerne i konceptet er store detailkæder, f.eks. Jysk, Lidl og Dansk Supermarked. Systemet er blevet udbredt på ganske få år, og vi får de værktøjer, som vi behøver i vores daglige arbejde med CSR hos vores leverandører. Dertil kommer, at næsten alle leverandørerne kendte eller havde hørt om BSCI i forvejen.

Hvordan kontrollerer I om Code og Conduct overholdes?

Alle BSCI-medlemmer skal forlange, at deres leverandører accepterer, at der laves uafhængige audits af kontrollører, der er godkendt til dette arbejde. Alle medlemmer af BSCI har pligt til at kontrollere 2/3 af deres indkøbsvolumen. Vi håber, at nå langt højere op. Vi mener, at de uvildige audits er krumtappen i hele BSCI konceptet, og vi er stolte af at være med i ordningen.

Hvad gør I for at sikre at nye leverandører er acceptable?
Før en ny leverandør får lov til at levere til os, skal de udfylde et skema, hvor vi får svar på nogle helt grundlæggende spørgsmål om miljø- og arbejdsforhold. Hvis svarene er tilfredsstillende, vil vi overveje et samarbejde. Sidenhen skal leverandøren følge vores CSR ? program og have audit, så vi kan se, hvorledes produktionsforholdene reelt er, og endnu vigtigere, om leverandøren flytter sig i den rigtige retning.

Hvad opdages ved et audit?
Stort set alle førstegangsaudits har afsløret kritiske forhold i produktionen. Det er især sikkerhedsarbejdet, arbejdstider og aflønning, der ikke respekteres. Ved et audit bliver manglerne afsløret, og frem til næste audit tilpasser leverandøren forholdene. På den måde oplever de ansatte en tydelig forbedring i arbejdsforholdene. Dette har også vist sig, at være nyttigt for leverandøren, når han skal fastholde og tiltrække ny arbejdskraft.

Hjælper det?
Ja, det hjælper at gennemføre audit. To tredjedele af vores leverandører har på ganske kort tid fået rigtigt gode arbejdsforhold, og den sidste tredjedel arbejder vi med. Så langt havde leverandørerne næppe kommet frivilligt uden et system med undervisning, audit og konsekvens.

Hvad så når en leverandør ikke kan leve op til jeres Code of Conduct?
Hvis vi opdager, at en leverandør ikke lever op til vores Code of Conduct i produktionen, vil vi hjælpe ham med at opstille en plan for forbedring til nogle aftalte terminer. Hvis der stadig ikke sker forbedringer, og vi opdager, at leverandøren ikke ønsker at forbedre forholdene, vil vi afbryde samarbejdet.

Tager BSCI også miljøforhold med i betragtning?
Nej, BSCI konceptet omhandler kun menneskerettigheder og arbejdstagerforhold ikke miljøforhold. Derfor har vi i Claire Group opstillet vores eget miljøprogram, hvor vi blandt andet har en liste over forbudte kemikalier, som alle leverandører skal respektere. Den skal underskrives, og vi kontrollerer stikprøvevis på testinstitutter i produktionslandet om grænseværdierne overholdes.

Hvorfor valgte I SA 8000?
I 2011 bestemte vi, at vi ville certificeres med SA 8000 standarden, fordi vi mener,at certificeringen er den bedste måde at komme fra ord til handling. Samtidig indså vi, at vi havde brug for at arbejde strategisk med CSR, for at få de resultater,vi ønskede. SA 8000 er en international etisk standard, der er kendt i det meste af verden, og derfor valgte vi SA8000. Endelig ville vi også vise vores leverandører, at vi er villige til at tage vores egen medicin.

Kan der være phthalater i jeres print?
Phthalater er et blødgøringsmateriale, der ofte bruges til print på T-shirts. Vi arbejder hele tiden på at overbevise vores leverandører om, at phthalater og en række andre skadelige kemikalier kan og skal erstattes af mindre skadelige kemikalier. EU's kemikalielovgivning vedr. phthalater bliver selvfølgelig overholdt, og vores kemikalie program indeholder stikprøve tests.

Bruger I pels I Jeres kollektion?
Nej, vi bruger ægte pels i vores tøj. Vi tager stærkt afstand fra dyremishandling og brugen af ægte pels fra dyr, der opdrættes med det eneste formål at bruge deres pels. Alle dyr skal behandles med respekt og værdighed.

Hvad med fjer i dun jakker?
Som en konsekvens af vores holdning til dyrevelfærd, accepterer vi ikke dun fra fugle der er blevet plukket levende. Alle fjer i vores dunjakker stammer altid fra fugle opdrættet til fødevareindustrien. Vores leverandører respekterer vores holdning, og vi har certifikater fra alle vores dun leverandører på dette punkt.

Bruger I angora i jeres produkter?
Nej, vi bruger heller ikke angora, da det ikke kan udelukkes, at dyrene plukkes i levende live.

Kan I acceptere mulesing?
Nej, vi tager stærkt afstand fra mulesing. Mulesing er en barbarisk form, at klippe ulden af får på. Metoden benyttes i Australien for at undgå angreb af fluer og bedøvelse af fårene er for dyrt. Vi kan ikke undgå at bruge merinould i vores tøj, men vi har instrueret vores leverandører om, at de skal sikre, at det er mulesing free wool, der benyttes til vores uldprodukter. Vi tror, at forbrugerne er enige med os i, at dette er vigtigt, og er villige til at betale lidt ekstra for vores uldprodukter.

Hvordan indgår Claire Group i en globaliseret verden?
Vi er en international virksomhed med produktion og kontorer i Kina, Indien og Europa og vi har butikker i 20 lande. Vores tilgang til medarbejdere og samarbejdspartnere baserer sig på respekt og ligeværd. Det er helt naturligt for os, at respektere menneskerettighederne, og vi er en virksomhed, hvor mangfoldighed og ligebehandling går hånd i hånd. Vores tilslutning til FN?s Global Compact initiativ er en helt naturlig ramme for vores CSR-arbejde.

Hvorfor er I både med i Global Compact og i BSCI?
Global Compact er den overordnede ramme for vores CSR-indsat på forskellige områder. BSCI handler om ansvarlig leverandørstyring, som vi har valgt at prioritere højt. Kombinationen er et perfekt match for os, fordi størstedelen af vores produktion ligger udenfor EU. Vores overbygning med SA 8000 er kronen på værket og handler meget om strategi og dokumentation.

Hvad er Jeres holdning til korruption?

Vi tager naturligvis afstand fra korruption og bestikkelse på alle måder og undgår enhver betaling, som ikke er fair og legal. For alle i vores virksomhed gælder det, at loven skal overholdes uanset hvor vi opererer. Langt de fleste steder er korruption forbudt. Vi præger vores leverandører med vores holdninger og forlanger, at de som minimum overholder den nationale lovgivning.