Let's be social

CSR Politik

Vores CSR-arbejde er en løbende proces. Vi vil gerne kunne drive en virksomhed med god samvittighed og sørge for, at vores handlinger giver mening for alle relationer. Det er vigtigt for os at have fokus på social ansvarlighed og bidrage til udvikling, vækst og velfærd i de lande, vi agerer og dermed skabe en virksomhed, vi kan være stolte af.

CSR mål

2019
Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være på min. 85% af BV. Af disse skal min. 80% have opnået resultatet "A", "B" eller "C" efter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 20% skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code og Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool, og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkernes status med billedmateriale.

Sørge for, at 90% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at der årligt gennemføres mindst 10 kemikalietests af færdigvarer fra hovedleverandører i henhold til vores test plan, der bygger på en risikovurdering.

Tilstræbe at vi bliver GOTS certificeret i 1. halvår.

Bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, ved at vi indsluser medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang svarende til ½ årsværk.

Tilbyde relevant og opkvalificerende videreuddannelse til alle faggrupper i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores mål punkter. Vi tilstræber:
- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i førstehjælp med hjertestarter.
- At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.

2018

At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggrupper i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling og opretholde vores målpunkter:
- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000, arbejdsmiljø og eksterne miljøforhold.
- At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i førstehjælp med hjertestarter.
- At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.

Bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodsæstet eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.

Sikre, at antallet af leverandører (BV) med gennemført socialt audit skal være min. 80%. af disse skal min. 75% have opnået resultatet "A", "B" eller "C" efter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. De resterende 25% af leverandører skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool og vi vil tilstræbe at dokumentere fabrikkens status med billedmateriale.

Sørge for, at 85% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram og, at der årligt gennemføres mindst 10 kemikalietasts af færdigvarer fra hovedleverandørerne i henhold til vores testplan.

2017
At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggruppe i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling, herunder at sørge for at opretholde vores målpunkter:
- At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000 emner og arbejdsmiljø.
- At Min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
- At Min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
- At have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som arbejder med fortroligt arbejde.

At arbejde dialog baseret med interessenter, leverandører og underleverandører for at etablere, opretholde og kontinuerligt forbedre selskabets SA 8000 resultater.
At fortsætte med at bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked ved, at vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.
At opretholde antallet af leverandører (BV) med gennemført et socialt audit på min. 75% af BV (2015 var på 83 % efter Amfori-BSCI 1.0 rating system). Heraf skal min. 66% skal have opnået resultatet 'A' eller 'B' efter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende. Det er et mål, at de resterende leverandører (>1%) skal være involveret i auditprocessen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool. At sørge for, at 90% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram, og at arbejdet med at få testet stikprøver af færdigvarer fra hovedleverandører intensiveres i 2017 i henhold til vores test plan.
At tilstræbe, at en stadig større andel af Claires produktion (BV) skal være mærket med Oeko-Tex 100.

2016
At prioritere relevant og opkvalificerende videreuddannelse af alle faggruppe i huset med det overordnede formål at styrke virksomhedens udvikling.
At 95% af alle ansatte har modtaget SA 8000 undervisning og hvert 2. år får opdatering i SA 8000 emner og arbejdsmiljø.
At min. 10% af alle ansatte skal være uddannet i første hjælp med hjertestarter.
At min. 10% skal være uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende og betroede stillinger samt at 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.
At arbejde dialog baseret med interessenter, leverandører og underleverandører for at etablere, opretholde og kontinuerligt forbedre selskabets sociale performance.
At bidrage til at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor vi vil indsluse medarbejdere, der har mistet fodfæstet eller svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.
At opretholde antallet af leverandører (BV) med gennemført et socialt audit til min. 70%, hvoraf 66% skal have opnået resultatet A eller B efter Amfori-BSCI 2.0 systemet eller tilsvarende.
At de resterende 30% af leverandører (>1%) skal være involveret i audit processen ved som minimum at have underskrevet Code of Conduct samt udfylde et Selfassessment Tool.
At 75% af Claires leverandører (BV) skal have underskrevet Claires kemikalieprogram og, at arbejdet med at få testet stikprøver af færdigvarer fra hovedleverandørerne intensiveres i 2. halvår 2016.

2015
Fornyelse af selskabets SA 8000 certificering for 2015-2018.
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling samt at 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.
At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater.
At have ansatte på særlige vilkår i et omfang, som virksomhedens forhold gør det muligt.
At øge fokus på relevant og opkvalificerende videreuddannelse for alle faggrupper og sikre, at min. 95% af alle ansatte har modtaget undervisning i arbejdsmiljø og SA 8000, og at 10% er uddannet i første hjælp med hjertestarter og min. 10% har kursus i brandbekæmpelse.
At kemikalieteste tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus.
At min. 66% af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen og at min. 66% af alle leverandører skal have opnået resultatet Good eller Improvement Needed efter Amfori-BSCI målskala.

2013-2014
Opretholdelse af selskabets SA 8000 certificering.
At opnå en ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledende stillinger eller som er i en betroet stilling.
At arbejde dialogbaseret med interessenter for at forbedre selskabet SA 8000 resultater.
At have ansatte på særlige vilkår svarende til ½ årsværk.
At øge fokus på intern efteruddannelse generelt samt sikre, at 98% af alle ansatte har haft SA 8000 træning, og at 10% er uddannet i første hjælp.
At reducere forbrug af el, varme, affald mv. med 5%.
At kemikalieteste alt tøj fra hovedleverandører i en treårs turnus.
At 80% af alle ansatte følger en kollektiv overenskomst.
At 66% af alle leverandører (Buying Volume) skal være involveret i auditprocessen.
At 55% af alle leverandører skal have gennemført 1. audit, hvoraf 48% skal have opnået resultatet Good eller Improvement needed (ubetydelige fejl).